Sindir Myr

Salamyhkäinen maagi kaukaisilta mailta. Menehtyi muumion langettamaan kiroukseen.

Description:

Sindir “Sind” Myr

Human; Male; Sorcerer 4, summoner 1
LN; Medium; Humanoid
Init +1; Senses; Perception +1, darkvision 30ft

AC 14 (dex 1, leather 2, deflection 1), touch 11, flat-footed 13
HP 24 (4d6 + 1d8)
Fort 1, Ref 2, Will 7

Melee Gauntled, spiked +1 (1d4-1) OR dagger +1 (1d4-1)
Ranged Crossbow, light +3 (1d8)

STR 9 (-1)
DEX 12 (1)
CON 10 (0)
INT 10 (0)
WIS 13 (1)
CHA 16 (3)

BAB +2 CMB 1 CMD 12
Feats Eschew Materials, Armor Prof. Light, Point Blank Shot, Arcane Armor Training
Skills Bluff +7, Intimidate +7, Knowledge (arcana) +5, Knowledge (planes) +6, Profession (scribe) +6, Spellcraft +7, Stealth +7, Use Magic Device +7
Languages Common

Current XP 18030
Next Level 23000

Special Qualities: Bloodline (Shadow), Shadow Strike 5/day, DV 30ft, Eidolon
Basic Trait: Classically Schooled

“Kukaan ei riistä häntä luotani toista kertaa! Ei kukaan!”

Kenties kolme näkyvintä piirrettä Sindirissä ovat hänen sinisinä hohtavat silmänsä, tuhkanharmaa ihonsa sekä teräksinen maskinsa, joka peittää alemman osan hänen naamastaan. Tämä metallinen suojain on kuitenkin enemmän kuin vain kasvonpiirteiden peittäjä – se on taideteos; naamiota korostaa sen keskellä oleva naisen päätä kuvaava kohokuva, naamion sivuista nousevat, ylöspäin osoittavat metalliterät ja muut monimutkaiset kaiverrukset.

Sindir on noin 165cm pitkä ja omaa solakan, mutta vahvan ruumiin, joka on ajoittaisen fyysisen harjoittelun tulos. Hänellä mustat, taaksepäin kammatut lyhyet hiukset, jotka kuitenkin usein ovat tummanpunaisen hupullisen kaavun peitossa. Tämä kaapu auttaa myös Sindirin poskissa ja suun ympärillä olevien arpien peitossa – asia, jonka Sindir mielellään pitäisi näkymättömissä.

Persoonallisuudeltaan Sindir on kyyninen ja vakava, ja omaa syvän inhon alkemiaa ja sen harjoittajia kohtaan. Hänen karhea ja metallinen äänensä auttaa tämän synkän ja karkean hahmokuvan luomisessa. Sindir ei kuitenkaan ole luotansa työntävä, vaan toivottaa seuran tervetulleeksi – hänellä tosin on tapana olla vaitelias.

Bio:

Sindir Myr

Aavikkosoturit II Aamaxu