Gauchier Ansgot

Aldermanin Veljeskunnan Kiltamestari. Teki itsemurhan vuonna 1503 kiltansa jouduttua uuden johtajan komennon alle.

Description:
Bio:

Gauchier Ansgot on toiminut kiltansa, Aldermanin Veljeskunnan jäsenenä jo vuodesta 1309 lähtien. Johtuen hänen suuresta ja pitkäaikaisesta tuntemuksesta niin killan etiketin, käytännön kuin kaupungin normienkin, vuonna 1481 hänet yksimielisellä päätöksellä valittiin kiltamestariksi. Vaikka hän usein työskenteleekin yksinään omassa toimistossaan, on hän myös kouluttanut sellaisia yksilöitä, joissa hän näkee omien sanojensa mukaan, “valikoitua potentiaalia”. Viimeksi näin tapahtui vuonna 1488, jolloin valitettavien tapahtumien kautta hän otti Sindir Myrin suojelukseensa.

Gauchier on pitkäjänteinen, hyvinkin kärsivällinen ja mitä magiaan tulee, erittäin tiedonjanoinen. Hän jatkuvasti tutkii uusia magian aloja, niitä käsitteleviä teoksia sekä opiskelee varsinkin antimagian alaa. Hänet on harvoin nähty kaupungin kaduilla kävelemästä. Vaikka Gauchier onkin elänyt tovereitaan pidemmälle, ei hänen skeptisyytensä muita kohtaan ole laantunut; päinvastoin.

“Tieto lisää valtaa. Minulla on molempia ja koen siksi ulkopuoliset uhaksi.”

Gauchier Ansgot joutui tekemään vuoden 1503 kahakan jälkeen suuria uudistuksia kiltansa kanssa. Hän ei pystynyt enää lisäämään valtaansa kaupungissa Sindirin epäonnistuttua omassa tehtävässään radikaalisti. Myös kahakassa kaatuneitten jäsenten määrä oli huomattava; Gauchier joutui fuusioitumaan Sharin kanssa jo samana vuonna, 1505. Shar otti ohjakset nopeasti haltuunsa ja Gauchier joutui katsomaan sivusta työnsä murenemista käsiin. Kolme vuotta myöhemmin, 1508, Gauchier Ansgot löydettiin hirttäytyneenä entisen kiltansa puutarhasta. Hän jätti jälkeensä viestin:

“Kadotkoon tieto kanssani Kelemvorin huomaan.”

Gauchier Ansgot

Aavikkosoturit II Celestino