Krabat

Tengu, sai surmansa Arabanin linnoituksella Helmiläisten toimesta

Description:

Hylätyssä kartanossa toisia tenguja johtanut yksilö, jonka Autotaurus ja Sindir Myr piilottivat viranomaisilta. Kertoi tietoja José Caramble:stä sekä hänen suunnitelmistaan matkata pohjoiseen, Kidutetun Maan timanttikaivoksille.

On toistaiseksi Aldermanin Veljeskunnan suojeluksen alaisena.

Uhrasi itsensä taatakseen Farood Nopsajalan ja Sindir Myrin paon Arabanin linnoituksesta.

Bio:

Krabat

Tengu fighter 2 / rogue 2
N medium humanoid
Init +7; Senses; Perception +6

AC 17 (armor +3, dex +3, shield +1), touch 13, flat-footed 13
HP 38 (2d8 + 2d10 + 12)
Fort 5, Ref 5, Will 2

Melee mw kukri + 8 (1d4 + 3) OR mw kukri/dagger + 6/+ 5 (1d4 + 3 / 1d4+ 3)
Ranged -

STR 16 (3)
DEX 16 (3)
CON 16 (3)
INT 11 (0)
WIS 15 (2)
CHA 13 (1)

BAB +3 CMB 6 CMD 19
Feats Double Slice, Improved Initiative, Two-Weapon Fighting, Two-Weapon Defense, Combat Trick (Weapon focus: Kukri)
Skills Appraise +5, Climb +8, Disable Device +10 Escape Artist +8, Knowledge (dungeoneering) +5 Knowledge (local) +5, Perception +6, Stealth +12, Survival +6, Use Magic Device +5
Languages Common, tengu

Current XP 11000
Next Level 15000

Special Qualities: Bravery +1, trapfinding, sneak attack 1d6, evasion
Racial Trait: Swordtrained, Low-light vision, Sneaky

Krabat

Aavikkosoturit II Celestino