Lambert Esqualion

Autotauruksen vanha ystävä. Menehtyi sydänkohtaukseen Historioitsijoiden luona.

Description:

Lambert Esqualion

Male Human Inquisitor 3 (middle-aged)
N medium humanoid
Init +3; Senses; Perception +7

AC 20 (half-plate +1 + 9, steel shield + 2, dex -1), touch 9, flat-footed 20
HP 26 (3d8+12)
Fort +6, Ref 0, Will +6

Melee Bastard sword +1 +4 (1d10 + 2) OR Light hammer +3 (1d4 + 1)
Ranged

STR 12 (1)
DEX 9 (-1)
CON 16 (3)
INT 10 (0)
WIS 16 (3)
CHA 8 (-1)

BAB +2 CMB 3 CMD 12
Feats Endurance, Diehard, Track (b), toughness
Skills Climb +5, Diplomacy +3, Heal +8, Intimidate +5, Knowledge (dungeoneering) +7, Knowledge (Religion) +7, Perception +7, Ride +4, Sense Motive +8, Spellcraft +4 Survival +8
Languages Common

Current XP 5500
Next Level 9000

Special Qualities: Domain (Good), Stern Gaze, Detect Alignment (sp), Cunning Initiative, Judgement 1/day, solo tactics
Racial Trait: Courageous

Bio:

Lambert Esqualion toimi vuodesta 1479 samassa ryhmässä kuin Autotaurus. Hän oli mukana Helmin temppelin armeijan alaisuudessa jo vuodesta 1460 lähtien sekä Helmin Ristiretkellä, mutta palasi Ilinvuriin vuonna 1481 kauheuksia kokeneneena. Ristiretki muutti hänen egonsa ja samalla menetti oman ammattiylpeytensä. Viimeiset vuodet Lambert onkin kuluttanut surujansa pois juoden todeten, ettei hän ei ikinä enää palaisi ennalleen.

Kuitenkin Autotauruksen avustuksella Lambert voisi palauttaa uskonsa Helmiin, itseensä sekä paremmasta tulevaisuudesta.

Lambert Esqualion menehtyi sydänkohtaukseen, kun Historioitsijat mainitsivat Valkoisesta Ritarikunnasta. Viimeisinä sanoina hän ehti kuiskata Autotaurukselle:

“Anna anteeksi menneisyyteni.”

Lambert Esqualion

Aavikkosoturit II Celestino